Settings

Appearance of Site

Invertion

Accent Color

Font Size

Letter Spacing

Line Height

Font Family

Laws of the President of the Republic Of Azerbaijan

Date of adoption Title Document
497-IQ 15.05.1998 Memarlıq fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Download
470-IQ 10.04.1998 Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Download