Parametrlər

Saytın görünüşü

İnversiya

Vurğu rəngi

Hərf ölçüsü

Hərf boşluğu

Xətt hündürlüyü

Şrift

  • Ana səhifə
  • Əlaqə
  • Sual-cavab
  • Memarlıq-planlaşdırma (işçi layihəsi) bölməsinin şəhərsalma sənədlərinə uyğunluğuna rəy bildirilmə...
  • Şəhərsalma əsaslandırılma layihəsi – 1 nüsxə (əsli və ya rəngli sürəti);
  • Memarlıq-planlaşdırma bölməsi – 1 nüsxə (əsli);
  • Şəhərsalma əsaslandırılması layihəsinin təsdiqi ilə bağlı sərəncamın sürəti;
  • Şəhərsalma əsaslandırılması layihəsinin təsdiqi ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi tərəfindən göndərilən məktubun sürəti;
  • Yerli icra hakimiyyəti orqanı və yaxud şirkət tərəfindən Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinə ünvanlanan müraciət məktubu.